Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek          godz. 7 - 15


Płatności za wykonane usługi

Przyjmowane są w dziale finansowo - księgowym w godzinach pracy Spółki

Czworonożne zguby
CZWORONOŻNE
ZGUBY

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją wewnętrzną co, cwu, oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną"

Wartość ogólna zadania: 1.637.673,76 PLN

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi:1.144.136PLN

Wysokość dofinansowania w formie środków pochodzących z umorzenia pożyczki nr 44/OZ/P/2011 udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi : 107.638 PLN

Opis zakresu projektu:
www.zainwestujwekologie.pl
AKTUALNOŚCI

Basen znowu otwarty !!! (14-11-2018 10:19)

Po zakończeniu wszystkich prac, uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz dopełnieniu wszystkich formalności z największą radością możemy ogłosić że dzisiaj o godzinie 8.00 nasz miejski basen ponownie otworzył swoje podwoje. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na basen ...
WIĘCEJ >>


Już wkrótce otwarcie basenu (10-11-2018 18:01)

Niezwykle miło nam poinformować że modernizacja instalacji wody basenowej w budynku Łaźni Miejskiej w Zgierzu dobiegła końca. Wszystkie zaplanowane prace zostały ukończone i w basenie znowu jest woda. Otwarcie basenu planowane jest na dzień 14 listopada 2018r. ...
WIĘCEJ >>


Rozstrzygnięcie przetargu na modernizację instalacji wody basenowej w Łaźni Miejskiej w Zgierzu (11-07-2018 14:40)

Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji wody basenowej (odcinek odpływowy wraz z wymianą filtra) w Łaźni Miejskiej w Zgierzu został rozstrzygnięty. W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w SIWZ, natomiast ...
WIĘCEJ >>


Przetarg na modernizację instalacji wody basenowej w Łaźni Miejskiej w Zgierzu (25-06-2018 19:15)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu OGŁASZA Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji wody basenowej ...
WIĘCEJ >>


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ostatnio dodane zamówienie publiczne:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji wody basenowej budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu - odcinek odpływowy wraz z wymianą filtra

Data publikacji: 30-08-2018
Termin składania ofert: 14-09-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 14-09-2018 10:15

 
WIĘCEJ>>

OCHRONA DANYCH „RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu z siedzibą przy ul. Łęczyckiej 24 95-100 w Zgierzu.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@mpgkzgierz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

WIĘCEJ>>