Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

BASEN - BADANIA WODY


MPGK Sp. z o.o informuje, iż zgodnie z aktualnymi wynikami badań dostępnymi w
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu na podstawie oceny
dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu,
woda basenowa w Łaźni Miejskiej spełnia aktualnie obowiązujące normy.Zbiorcza roczna ocena jakości wody w basenie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zgierzu,
ul.Łęczycka 24, 95-100 Zgierz
za okres od czerwca 2018r. do maja 2019r.
Szczegółowe informacje z badań laboratoryjnych są do wglądu u kierownika pływalni.
KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KĄPIELOWYM Z DNIA 31 LIPCA 2017 R.
Zbiorcza roczna ocena jakości wody w basenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 za okres od czerwca 2017r. do maja 2018r. - Str.1 Zbiorcza roczna ocena jakości wody w basenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 za okres od czerwca 2017r. do maja 2018r. - Str.2