Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

BASEN I ŁAŹNIA - CENNIK

Cennik obowiązuje od dnia 10.01.2020r.

Lp.

Usługa

Cena

1.

Kabina kąpielowa (natrysk) 30 min.

4,00 zł

2.

Basen – 1h basenowa (40 min):

- grupa zorganizowana szkolna do 20 osób – dzieci,

60,00 zł

- grupa zorganizowana popołudniowa do 20 osób – dorośli.

150,00 zł

3.

Karnety miesięczne na basen:

- karnet dla 1 osoby 4 wejścia w godzinach popołudniowych,

40,00 zł

- karnet dla 1 osoby 4 wejścia w wolnych okienkach godzin przedpołudniowych.

30,00 zł

4.

Bilety na basen:

- jednorazowy dla jednej osoby dorosłej,

11,00 zł

- jednorazowy szkolny dla jednej osoby (z ważną legitymacją szkolną),

5,00 zł

- jednorazowy szkolny-okazjonalny (wakacje, ferie) dla jednej osoby

(z ważną legitymacją szkolną).

4,00 zł

5.

Nauka pływania (kwartał)

150,00 zł

Lp.

Usługa

Cena

1.

Bilety na basen dla 1 osoby (40 minut):

  • normalny

  • ulgowy (dzieci i młodzież do 19 lat)

  • ulgowy (wakacje, ferie) - okazjonalny11,00 zł

5,00 zł

4,00 zł

2.

Kabina kąpielowa (30 minut)

4,00 zł

3.

Karnet miesięczny na basen (4 x 40 minut):

  • przedpołudniowy (do godz.16.00)

  • popołudniowy30,00 zł

00,00 zł

4.

Nauka pływania (kwartał)

150,00 zł

5.

Basen - grupa zorganizowana (40 minut)

150,00 zł

6.

Basen - szkoły (40 minut)

60,00 zł

7.

Instruktor (40 minut) - do 20 osób

35,00 złInformacje pod numerem telefonu - 42 716 23 11 lub 516 040 315