Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

WYDZIAŁ KOMUNALNY

OCZYSZCZANIE MIASTA - INFORMACJE

Zadaniem wydziału jest wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych (głównie komunalnych) na miejsce przeładunku.

Naszym klientom oferujemy pojemniki na odpady stałe w użytkowanie nieodpłatnie, na czas trwania umowy.


Odpady inne niż komunalne odbierane są po wcześniejszym uzgodnieniu w ramach posiadanych zezwoleń na zbiórkę tych odpadów.

Firma dysponuje specjalistycznym taborem samochodowym do opróżniania w/w pojemników :
  - 4 samochody bezpylne do opróżniania pojemników 110 i 1100 litrów,
  - 2 samochody (hakowce) do eksploatacji kontenerów na odpady stałe.

Wydział bierze udział w akcji zima. Na czas tejże akcji samochody są przyzbrajane w potrzebne urządzenia.

Od 2007 roku istnieje punkt zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych przyjmujący w/w odpady nieodpłatnie od osób fizycznych oraz odpłatnie od instytucji (Zgierz ul. Wiosny Ludów 22)

W ramach segregacji odpadów na terenie miasta rozstawione są "wysepki ekologiczne" na segregowane odpady:
  - makulaturę,
  - plastik miękki (PET),
  - szkło butelkowe.