Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

TARGOWISKO - INFORMACJE

Targowisko miejskie w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej istniało już na początku XX w. Na części dawnego placu targowego znajdują się obecnie bloki. Spółka MPGK w Zgierzu jest administratorem targowiska od roku 1996. W tym okresie nastąpiła gruntowna modernizacja terenów targowych wytyczono drogi dojazdowe, ciągi handlowe oraz utwardzono nawierzchnię. Główne dni handlowe to wtorek i piątek. W każdą środę po 1-szym i 15-stym każdego miesiąca odbywa się jarmark. Targowisko wyposażone jest w sanitariaty, bezpłatny parking na ok. 50 aut (wokół terenu targowiska) oraz oświetlenie. Na terenie targowiska znajduje się studnia zdrojowa z wolnym dostępem do wody.

Po przeciwnej stronie ulicy usytuowane są ciągi kiosków handlowych oferujących szeroka gamę produktów spożywczych oraz art. przemysłowych. W chwili obecnej istnieje możliwość wynajęcia 10 kiosków, wyposażonych we własne przyłącze elektryczne oraz wodę. Powierzchnia pojedynczego kiosku to ok. 17m2.

Na terenie dostępna jest także wolna powierzchnia magazynowa ok. 200m2, koszt najmu do ustalenia z kierownikiem targowiska tel.(042) 716 05 98