Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu
Rodzaj: Sprzedaż nieruchomości
Przedmiot: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Energetyków 3 stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.
Data publikacji:
05-02-2019
Termin składania ofert:
13-02-2019 13:00
Termin otwarcia ofert:
13-02-2019 13:15
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.
Data publikacji:
11-12-2018
Termin składania ofert:
19-12-2018 09:00
Termin otwarcia ofert:
19-12-2018 09:10
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.
Data publikacji:
29-11-2018
Termin składania ofert:
11-12-2018 14:00
Termin otwarcia ofert:
11-12-2018 14:10
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji wody basenowej budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu - odcinek odpływowy wraz z wymianą filtra
Data publikacji:
30-08-2018
Termin składania ofert:
14-09-2018 10:00
Termin otwarcia ofert:
14-09-2018 10:15
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji wody basenowej w budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego - odcinek odpływowy wraz z wymianą filtra.
Data publikacji:
25-06-2018
Termin składania ofert:
10-07-2018 10:00
Termin otwarcia ofert:
10-07-2018 10:15
strona 1 z 12      starsze >>