Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

WYDZIAŁ KOMUNALNY

ZIELEŃ - INFORMACJE

Głównym zadaniem wydziału jest systematyczna rozbudowa i pielęgnacja miejskich terenów zielonych poprzez wykonywanie prac ogrodniczych takich jak: koszenie trawników i nieużytków, poboczy dróg miejskich, nasadzeń drzew i krzewów oraz kwiatów w parkach, zieleńcach i na skwerach.

Prowadzimy także usługi w zakresie projektowania jak i rewitalizacji istniejących już terenów zielonych - także dla odbiorców indywidualnych.

Na terenie miasta Zgierza znajduje się 40 hektarów parków i innych terenów zielonych. Szczególną uwagę wydział przywiązuje także do stałej dbałości o znajdujące się na terenie miasta pomniki oraz miejsca pamięci narodowej i ich otoczenie.

Wszystkie prace realizowane są przez pracowników, posiadających przygotowanie ogrodnicze bądź niezbędne uprawnienia do obsługi używanego sprzętu technicznego, takiego jak: pilarki, kosiarek, frezarek do usuwania pni drzew, pługów odśnieżających, zamiatarek letniego i zimowego czyszczenia, polewaczek oraz innych urządzeń i pojazdów.