Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

KONTAKT

MPGK Sp. z o.o.
ul. Łęczycka 24, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-22-97, 42 716-44-72
fax. 42 716-44-65
e-mail: biuro@mpgkzgierz.pl,
mpgkzgierz@poczta.onet.pl

NIP 732-000-06-20
KRS 0000033577

konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu Nr 18 8783 0004 0022 3904 2000 0001


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Michał Szczeciński

biuro@mpgkzgierz.pl
Sekretariat

42 716-22-97

Prezes Zarządu / Dyrektor Spółki

wew. 30

 Główna Księgowa

wew. 12

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

wew. 22

Księgowość

wew. 14, 16, 18

Kadry / Zamówienia Publiczne

wew. 15

Płace

wew. 17

Zieleń

wew. 19

Łaźnia

wew. 20

 

 

Księgowość zakupowa

42 716-42-85

 

 

Wydział Komunalny
 

42 716-12-35

Dyżur komunalny

691 606 601

 

 

Targowisko Miejskie

42 716-05-98

Basen / Łaźnia

42 716-23-11

Cmentarz Komunalny

42 716-08-65