Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

PARK PRZEMYSŁOWY BORUTA - INFORMACJE


W dniu 30 grudnia 2003 roku Rada Miasta Zgierza przyjęła uchwałę Nr XV/140/03 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz parku przemysłowego o nazwie "Park Przemysłowy Boruta Zgierz".
Wstępne zasady działania "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz" zdefiniowano w załączniku do uchwały Nr XV/140/03.
Po podjęciu przez Radę Miasta Zgierza uchwał: Nr XX/188/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku i Nr XXI/202/04 z dnia 27 maja 2004 roku ustalono termin podpisania umowy powołania Parku Przemysłowego na dzień 8 lipca 2004r.
Do prawidłowego funkcjonowania Parku utworzono Regulamin Parku Przemysłowego Boruta Zgierz stanowiący załącznik nr 1 do umowy (dokument do pobrania w formacie pdf) oraz Logo Parku Przemysłowego Boruta Zgierz stanowiący załącznik graficzny nr 2 do umowy.
Założycielami Parku zostały: Gmina Miasto Zgierz, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Instytut Barwników i Produktów Organicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, firma „Colex”, Zakład Utylizacji Odpadów „Malex” oraz firma „Awangarda”.

Park Przemysłowy Boruta Zgierz (foto1) Głównym zadaniem Parku jest rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wykorzystanie i rozbudowę infrastruktury obszaru po byłych Zakładach Przemysłu Barwników „Boruta” S.A.
Konwencja Parku przewiduje również uchwalenie zwolnień podatkowych dla nowych inwestycji. Park Przemysłowy Boruta Zgierz nie posiada statusu SSE. Obecnie zarządzany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.

Park Przemysłowy Boruta Zgierz (foto2) Park Przemysłowy Boruta Zgierz (foto3)


Park Przemysłowy Boruta Zgierz powstał na terenie po byłych Zakładach Przemysłu Barwników Boruta S.A. w obrębie pomiędzy ul. Miroszewską, rzeką Bzurą, ul. Chemików, ul. Konstantynowską i ul. Wiejską za wyjątkiem gruntów należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dodatkowo terenem Parku objęto składowiska i wysypiska odpadów, a więc laguny Energetyki Boruta i Wod.-Kan., składowisko popiołów i odpadów niebezpiecznych oraz stare wysypisko, tzw. "za Bzurą".Plan Zgierza z terenem Parku Przemysłowego Boruta Zgierz (plan 1) Park Przemysłowy Boruta Zgierz (plan2)
Plan Zgierza z terenem Parku Przemysłowego Boruta Zgierz Park Przemysłowy Boruta ZgierzPowierzchnia Parku Przemysłowego Boruta Zgierz wynosi 173,9605 ha (w tym powierzchnia działek - 158,4734 ha i powierzchnia dróg - 15,4871 ha). Park położony jest w dobrze skomunikowanym miejscu, w pobliżu autostrad A1 i A2 oraz planowanej obwodnicy S14. Na terenie Parku znajdują się bocznice kolejowe, elektrociepłownia, wodociągi i kanalizacja, a także nowoczesna oczyszczalnia ścieków.


W dniu 19 grudnia 2014 r. został podpisany aneks do umowy przedłużający działalność Parku Przemysłowego Boruta Zgierz do 31 grudnia 2024r.


Podmioty będące członkami Parku Przemysłowego Boruta Zgierz: