Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

WYDZIAŁ KOMUNALNY

DROGI - INFORMACJE

Wydział zajmuje się wykonawstwem następujących robót drogowych :
 1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem, asfaltem lanym oraz emulsją asfaltową i grysami.

  Do wykonywania w/w robót stosujemy:
   - dwa termosy do transportu asfaltobetonu na miejsce docelowe,
   - dwa walce wibracyjne,
   - frezarkę do frezowania nawierzchni asfaltowych, zamontowaną na koparko-ładowarce CAT 428 E,
   - dwie piły spalinowe do przecinania nawierzchni,
   - młot spalinowy,
   - kocioł do transportu asfaltu lanego,
   - urządzenie remontowe UR 002 (PATCHER).

 2. Budowy, remonty i modernizację chodników, placów, parkingów z kostki brukowej i płyt chodnikowych wraz z krawężnikami i obrzeżami trawnikowymi

  W ostatnim czasie wydział w wyniku wygranych przetargów uczestniczył w budowie :
   - chodnika wraz z krawężnikiem na ul. Gałczyńskiego w Zgierzu (droga powiatowa),
   - chodnika wraz z krawężnikami i wjazdami do posesji na ul. Wolności w Aleksandrowie Łódzkim (droga powiatowa),
   - chodnika wraz z krawężnikami na ul. Solskiego w Głownie (droga gminna),
   - chodnika wraz z krawężnikiem i wjazdami do posesji na ul. Marszałkowskiej w Grotnikach (droga powiatowa),
   - chodnika oraz wjazdów do posesji na ul. 1-go Maja w Aleksandrowie Łódzkim (droga gminna),
   - chodnika wraz z krawężnikiem i wjazdami do posesji na ul. 11-go Listopada w Aleksandrowie Łódzkim (droga powiatowa).

 3. Wykonywanie nawierzchni tłuczonych, żwirowych oraz równanie i profilowanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej.

  Do wykonywania tych prac dysponujemy :
   - równiarką samojezdną,
   - koparko - ładowarką CAT 428E,
   - samochodami samowyładowczymi.

Wydział zajmuje się także całorocznym utrzymaniem ulic na terenie miasta.

Zakres tych prac obejmuje :
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, gruntowych, tłuczniowych i żużlowych,
  - budowanie oraz remont chodników, placów i parkingów,
  - wykonywaniu nawierzchni tłuczniowych oraz z kostki brukowej,
  - konserwacji przepustów oraz rowów przydrożnych.